Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Τετάρτη 10 Ιουνίου 19:00 Απολογιστική Συνέλευση

Μετά από τρεις μήνες κατάληψης του πάρκου,
τρεις μήνες συλλογικής αυτοοργανωμένης δράσης.

Συζητάμε και ξαναθέτουμε ερωτήματα για
την ανοιχτή συνέλευση, τις ομάδες εργασίας και την σχέση τους

αναζητούμε και προτείνουμε,
τρόπους και μορφές οργάνωσης που να ενδυναμώνουν και να εμπλουτίζουν τη συλλογική δράση, τις σχέσεις μας, το περιεχόμενο της αυτοοργάνωσης που οραματιζόμαστε και επιθυμούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου